Una de les inquietuds abans de començar una mudança és sempre Quant costa una mudança? En Mudances València CPT, ens agrada fer les coses com cal, i per això, abans de poder contestar-li a esta pregunta, hem de visitar l’immoble per a veure-ho i poder oferir-li el millor preu de la mudança del seu pis, muntatge y/o trasllat del seu oficina… sempre ajustat a les característiques de la mateixa. Recorde que el pressupost és gratuït i sense compromís.

Una vegada que vosté s’ha posat en contacte amb nosaltres, un dels nostres comercials li visitarà en el seu domicili, per a poder facilitar-li un pressupost (preu mudança) . Per a això li cridarà personalment i concertarà la visita, ajustant l’horari de la mateixa amb vosté

En la visita comercial es tindran en compte una sèrie de factors que influïxen en els preus d’una mudança:

 • Mobiliari: en funció del tipus de mobles, el preu de la mudança varia. Els moblespoden ser moderns, clàssics, funcionals … amb molt o poc muntatge, ancorats a paret o modulars…. Cal veure-ho i valorar-ho.
 • Aixovar: a més volum d’aixovar , lògicament més encarix el servici.
 • Efectes personals: roba, documentació …Normalmente la roba penjada el client no l’ha de llevar de l’armari. Se li faciliten el mateix dia del trasllat armaris per a procedir al buidatge dels seus.
 • Electrodomèstics.
 • Cortines, llums i la resta de llums de la llar.
 • Traster: ací sempre guardem caixes, joguets, utensilis varios..
 • Terrassa, normalment hi ha taula, cadires, barbacoa.. Embalatge a utilitzar en la mudança: caixes, mantes, bambolla, armaris .

 El comercial anota tot el detall de les pertinences, realitzant un exhaustiu inventari i a més aprofita la visita per a estudiar els accessos de la vivenda, tant en la càrrega com en destí.

 • Altura de pis: no és el mateix treballar en altura que en un davall. S’analitza la possibilitat de treballar amb la grua montamuebles. Hui en dia el 90 % de les mudances es realitza amb la grua. El motiu és la comoditat i rapidesa que ens oferix. Amb ella s’evita utilitzar l’ascensor i escales comunitàries, evitem fregaments i desperfectes en les parets de la finca i les molèsties que podem ocasionar als veïns. D’altra banda guanyem temps.
 • S’estudia la fatxada ja que no en totes es pot muntar la grua.
 • En el carrer cal dissenyar un protocol de treball per al dia de la mudança. Tant en el carrer de càrrega com en el carrer de descàrrega. Distingim el que és una zona d’estacionament, carril bus, carril de circulació, zona peatonal….

Totes estes dades serviran perquè Mudances i Transports CPT, puga demanar els permisos oportuns a l’ajuntament de què depenga la mudança, bé siga València, pobles de la província o altres províncies dins del territori nacional.

Acabada la visita i la presa de dades per a avaluar les necessitats de la mudança, el mateix dia se li enviarà bé per correu electrònic, bé per altres mitjans, telefonada , missatge a través del mòbil, el pressupost de la mudança.

En el cas que Vosté desitge realitzar la mudança amb nosaltres, sempre els demanem l’acceptació del pressupost per escrit. A partir d’ací els passos que s’ha de seguir són els següents:

 • Entrega d’embalatge perquè Vosté puga embalar els efectes personals que desitge. L’embalatge inclou caixes de cartó , precinte i bambolla.
 • Inici dels tràmits administratius amb l’ajuntament per part de Mudances i Transports CPT. Consistix a sollicitar permís d’ocupació de via pública i la senyalització de la mudança (només en cas de zona d’estacionament de cotxes) amb una antelació de 72 hores, tres dies. Junt amb el tràmit de l’ajuntament s’inicia per part de Mudances i Transports C.P.T la gestió amb la policia local per a informalos de la realització de la mudança i el correcte compliment de la legalitat.
 • L’últim pas és establir amb vosté dia i horari de la mudança, així com la forma de pagament.

Realitzem també els servicis de mudances de llar, servicis de trasllat d’empreses, muntatge i desmuntatge de mobles en general, servici de guardamobles, grua obres i mudances, empresa transport, etc. A més, comptem amb un servici especial de grua per a obres.

Poden obtindre més informació i sollicitar pressupost sense compromís, contactant amb nosaltres per telèfon en els números 96.333.13.00 – 679 45 82 85, o a través del nostre formulari de contacte.