Empreses de Mudances d’Oficines a València CPT

C.P.T, realitza trasllats tant per a petites empreses com  per a  gran empresa i centres oficials. Un primer contacte per telèfon o pàgina web i el nostre comercial visitarà les seves instal·lacions per estudiar el procés a seguir. En la visita s’estudia la ubicació de l’empresa i la destinació de la mateixa, per tenir clar el protocol en matèria de documentació amb autoritats públiques, tant en origen com en destinació.

En la visita a les seves instal·lacions a traslladar, el nostre comercial tindrà en compte els següents factors:

  • Volum de documentació. El client decideix si embalen ells o prefereixen que embalem nosaltres.
  • Equips informàtics.
  • Telefonia i ofimàtica.
  • Aparells de volum o pes. Fotocopiadora, rack, traçador, caixa automàtica …
  • Mobiliari: taules, cadires, taula d’adreça, sala d’espera …
  • Arxius rodants.
  • ……

Comptem amb l’embalatge adequat perquè el trasllat de l’empresa sigui efectiu; bombolla per al material més delicat, precinte i caixes per a tota la documentació…. Aquest embalatge es lliurarà amb la suficient antelació per a cumplir amb  terminis i temps.

Traslados de oficinas en Valencia

montaje y desmontaje en Valencia de archivos rodantes de oficinas

Estem especialitzats en muntatge i desmuntatge de mobles d’oficina. Treballs més específics i complicats com els arxius rodants i caixes fortes….

Una vegada acceptat el pressupost, es fixa data de mudança i:

  • Mudances i Transports CPT tramita els permisos amb l’ajuntament que procedeixi. Treballem en tot l’àrea nacional. Consisteix a sol·licitar permís d’ocupació de via pública i la senyalització de la mudança ( solament en cas de zona d’estacionament de cotxes ) amb una antelació d’almenys 72 hores, tres dies.
  • Juntament amb el tràmit de l’ajuntament s’inicia per part de Mudances i Transports C.P.T la gestió amb la policia local per a informals de la realització de la mudança i el correcte compliment de la legalitat.
  • L’últim pas és establir horari amb vosté i forma de pagament de la mudança.

Es realitzen trasllats de petites i grans empreses, centres oficials, arxius… Aquest servei inclou embalatge de documentació, equips informàtics, desmuntatge i muntatge de mobles, moviments interns de llocs de treball etc…

Mobles d’Oficina: muntatge i Desmuntatge

Mudanzas oficinas CPT Valenciamontaje y desmontaje de mobiliario mudanzas Valencia CPT

D’altra banda, estem especialitzats en muntatge i desmuntatge de mobles d’oficina. Per a això comptem amb professionals del sector dedicats EXCLUSIVAMENT a donar aquest servei a empreses de mobles. Mudances CPT a València: experts en Mudances d’Oficines. Alguns dels nostres clients són: Bankia, Hospital “La Fe” de València, Universitat Politècnica de València…

Mudances oficines CPT Valencia montaje i desmuntatge de mobiliari mudances València CPT

Altres serveis que posem a la seva disposició són els el trasllat d’empreses, muntatge i desmuntatge de mobles en general, servei de guardamobles, grua montamobles, transport, etc. A més, comptem amb un servei especial de grua per a obres.

Poden obtenir més informació sobre “Mudances Oficines” i sol·licitar pressupost sense compromís, contactant amb nosaltres per telèfon en els nombres 96.333.13.00 – 679 45 82 85, o a través del nostre formulari de contacte.